Beskrivelse af kurset:

Øg din forståelse for forvaltningsret og lær god forvaltningsskik, så du kan håndtere juridiske og etiske anliggender i dit arbejde i det offentlige.

På kurset lærer du: 
 • De grundlæggende og gældende regler inden for forvaltningsret
 • Principperne bag legalitet og lighed i forvaltningen
 • De etiske retningslinjer for modtagelse af gaver i det offentlige
 • Vigtigheden i at optræde med værdighed i det offentlige
 • Hvordan du overholder din tavshedspligt
Beskrivelse: 

Et grundlæggende kendskab til reglerne for lovmæssig forvaltning er obligatorisk for ansatte indenfor den offentlige sektor. Dette kursus er en kortere udgave af vores Grundlæggende kursus i forvaltningsret og god forvaltningsskik. Det er tilegnet dig, der arbejder i den offentlige sektor, uanset om du arbejder administrativt eller praktisk.

I kursets første kapitel udforsker vi fundamentet i fair og lovlig offentlig forvaltning. Vi arbejder med legalitetsprincippet og lighedsprincippet.

Kurset undersøger hvorfor det er vigtigt, at enhver handling fra forvaltningen skal være baseret på en lovlig hjemmel. Og hvordan vi sikrer, at myndigheder handler inden for rammerne af loven og respekterer borgernes rettigheder.

Det demonstreres med eksempler, hvordan lighedsprincippet sikrer retfærdighed og søger at undgå forskelsbehandling.

I kursets anden del introduceres du til de mere uskrevne regler og vi arbejder med god forvaltningskik. Dette kapitel giver dig konkrete retningslinjer og eksempler på, hvordan du som offentlig medarbejder skal håndtere etiske dilemmaer; som hvis en chef f.eks. udstikker en ordre, der synes ulovlig, hvad har du så pligt til at gøre? Her undersøger vi også de etiske retningslinjer for modtagelse af gaver i det offentlige, og hvad der menes med taknemlighedsgaver.

Du lærer hvordan etisk adfærd strækker sig ud over arbejdspladsen og kurset kaster lys over begrebet "dekorum" og dets betydning for offentligt ansatte. Mod slutningen lærer du om tavshedspligten, som alle offentligt ansatte er forpligtede til at overholde.

Forudsætninger:

Kurset er målrettet offentligt ansatte i kommuner eller indenfor staten, på alle niveauer. Det kræver ingen specifikke forudsætninger eller forudgående viden om emnet, for at kunne deltage i dette kursus.

Videoindhold

De juridiske retningslinjer1/3

 • Lektion1.1 Kend din forvaltningsret 2 min
 • Lektion1.2 Introduktion til forvaltningsret 4 min
 • Lektion1.3 Legalitetsprincippet - Kravet om hjemmel i retskilderne 6 min
 • Lektion1.4 Kommunalfuldmagten 3 min
 • Lektion1.5 Lighedsprincippet og pligtskøn 3 min

De etiske retningslinjer2/3

 • Lektion2.1 Fagligt etiske regler 2 min
 • Lektion2.2 Gaveregler inden for det offentlige 2 min
 • Lektion2.3 Forbud imod magtfordrejning 3 min
 • Lektion2.4 Værdig optræden eller reglen om dekorum 2 min
 • Lektion2.5 God forvaltningsskik 4 min
 • Lektion2.6 Tavshedspligt 4 min
 • Lektion2.7 Forvaltningsskikken opsummeret 3 min

GoLearn-certifikat3/3

 • Lektion3.1 Bliv certificeret

Underviser:

Bente Hagelund
Bente Hagelund cand.jur og forfatter til bogen: Lærebog i forvaltningsret

Bente Hagelund er uddannet cand.jur. og har en HD i organisation og ledelse. Hun anses som en juridisk ekspert inden for forvaltningsret og god sagsbehandling. Hun er forfatter til bøger som "Lærebog i Forvaltningsret", "Lærebog i Offentlig Ret", "Lærebog i Socialforvaltningsret" og "Sagsbehandling i Øjenhøjde". Med mere end 30 års ledererfaring fra både offentlige og private sektorer har hun opbygget en solid forståelse for de praktiske og teoretiske aspekter af hendes fagområde. Bente har i mange år undervist studerende på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, samt oplært fagprofessionelle i både stat og kommune. Hun er kendt for sin evne til at formidle komplekse juridiske koncepter på en klar og forståelig måde, hvilket har gjort hende til en værdsat underviser og mentor i juridiske kredse.